Disclaimer

Kinderlozevakanties.com, hierna te noemen Kinderlozevakanties.com, verleent u hierbij toegang

tot www.kinderlozevakanties.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak

teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet­commerciële doeleinden.

Kinderlozevakanties.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te

passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kinderlozevakanties.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te

actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud

onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie

of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande

mededeling van Kinderlozevakanties.com.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type­ en

programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid

aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan

Kinderlozevakanties.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij

Kinderlozevakanties.com.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder

schriftelijke toestemming van Kinderlozevakanties.com, behoudens en slechts voor zover anders

bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen

anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

/* */